Contact Us

Name

Email *

Message *

Makna Mengucap Syahadat Bagi Umat Muslim

Makna Mengucap Syahadat Bagi Umat Muslim

Syahadat merupakan 2 perkataan pengakuan yang di ucapkan dengan lisan lalu dibenarkan oleh hati untuk menjadikan diri sebagai orang Islam dan syahadah adalah syarat pertama dan utama bagi seseorang untuk disebut Muslim yang artinya  2 kalimah syahadah ini selain diucapkan harus dimengerti atau fahami artinya dan dibenarkan dalam hati supaya syah islam nya, Kalau hanya sekedar  diucapkan di lisan saja  tentu semua orang juga bisa, namun belum tentu hatinya mengerti dan mempercayainya.
Seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, berarti ia telah melakukan sumpah setia dihadapan Allah, bahwa hanya Dia saja yang disembahnya, dan bahwa Nabi Muhammad saja yang menjadi panutan hidupnya.Apabila seseorang non muslim membaca dua kalimah syahadah ini dengan sungguh-sungguh dan dibenarkan dengan hati maka orang tersebut sudah masuk ke dalam agama islam.
dua kalimah syahadat

Mengucap Kalimat syahadat merupakan satu amalan kebaikan yang paling besar disisi Allah, dan apabila tidak mengucapkannya merupakan kemungkaran paling besar disisi Allah. Segala dosa akan diampunkan oleh Allah bagi yang mengucapkannya dan bermula dia mengakui Allah sebagai tuhan untuk ditaati dan mengikuti cara yang diamalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w

Adapun makna dua kalimah Syahadat atau Syahadattain itu adalah:
1.Syahadat Tauhid.
yang artinya adalah menyaksikan keEsaan Allah subhanahu wa ta'ala.
2. Syahadat Rasul.
yang artinya adalah menyaksikan dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam

Adapun Lafadz dua kalimat syahadat itu adalah sebagai berikut:

"ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH."

Yang artinya:
"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam adalah utusan Allah."

Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang sudah dapat  disebut sebagai Muslim. Adapun bagaimana dengan hatinya,itu semua adalah urusan Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang Maha Mengetahui yang lahir maupun yang gaib.
Pengucapan Syahadat perlu dilakukan dengan jelas, selain mengucap perlu mengucapnya secara jujur dan ikhlas dalam pengucapan dan juga perlu dilakukan untuk mengucapkan di hadapan dua orang saksi Muslim.
Loading...


No comments:

Post a Comment

Back To Top